Viivbetrouwbaar producten tegen straling
Voor betrouwbare produkten tegen straling:   https://www.blushield-antistraling.nl
 
Als je gezondheidsklachten ervaart door straling meldt dit dan altijd bij je (huis)arts, de gemeente en de GGD. Zij kunnen waarschijnlijk niet direct helpen, maar het is belangrijk dat er bewustwording komt voor stralingsgerelateerde gezondheidsklachten. Als niemand klachten bij dit soort instanties meldt gebeurd er ook niets!
 
Vaak hoort of leest men in de media dat er nog geen 'harde' bewijzen' zijn voor de schadelijke effecten van elektromagnetische straling. dit is misleidend, want in realiteit bestaat er honderden wetenschapperlijke stduies die wel degelijk uitwijzen dat er heel wat reden tot bezorgdheid is. Zo bracht een internationale werkgroep van wetenschappers in 2007 een rapport uit op basis van meer dan 2000 wetenschappelijke studies.
Dit Bioinitiative-rapport besluit dat er meer dan voldoende aanwijzingen zijn voor verontrustende effecten op de gezondheid en dat het voorzorgsprincipe dringend moet worden toegepast. 
Maar ook talloze andere gerenommeerde wetenschappers en organisaties, zoals bijvoorbeeld het Europees Milieuagentschap, pleiten ervoor om het gebruik van draadloze technologieën zoveel mogelijk te vermijden. 
In deze brochure verneemt u welke de risico’s juist zijn en hoe u zichzelf kunt beschermen. 


Wat zijn de mogelijke gezondheidsproblemen door dit soort straling? 

Met toestemming van Dingeman:

Dingeman is een klant van mij en het Blushield apparaat dat in beeld komt is bij mij te koop.

 

----------

Vaak wordt beweerd dat het gaat om relatief zwakke straling. Wanneer men hier echter continu aan blootgesteld wordt, dag na dag, kan dit tot een hele resem gezondheidsproblemen leiden: 

Neurologisch: slapeloosheid, hoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen, leerproblemen, duizeligheid, misselijkheid, nervositeit, prikkelbaarheid, depressieve stemming, angst, vermoeidheid, tintelingen, ... 

Cardiologisch: hartkloppingen, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, ... 

Oren: oorsuizingen (tinnitus), gevoel van druk, ... 

Ogen: ongemakkelijk gevoel, gevoel van druk, verslechtering zicht, cataract, ... 

Vruchtbaarheid: Verminderde vruchtbaarheid, miskramen en geboorte-afwijkingen 

Hormonaal: verstoorde productie van melatonine (‘slaaphormoon’), serotonine (‘gelukshormoon’) en andere neurotransmitters en hormonen. 

Andere: huidproblemen (uitslag, warm of branderig gevoel, roodheid), spier- en gewrichtspijn, ... 

Op lange termijn zijn er aanwijzingen voor:
• Een verhoogd risico op kanker, die bovendien op jongere leeftijd optreedt 

 • Schade aan zenuwstelsel en hersenweefsel 

 • Verhoogd risico op neurologische, degeneratieve ziekten zoals Alzheimer 

 • Belasting en uiteindelijk disfunctioneren van het immuunsysteem, waardoor men vatbaarder wordt voor ziekten en aandoeningen 

 • Schade aan het genetisch materiaal (DNA) 


   

Zijn er dan geen veiligheidsnormen die ons beschermen? 

De huidige normen zijn jammer genoeg achterhaald. Deze zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat straling enkel schadelijk kan zijn door opwarming (thermisch effect). 

Ondertussen toonden wetenschappelijke studies echter al meer dan voldoende aan dat straling schade kan aanrichten op andere manieren, die niets met opwarming te maken hebben.
Zo doet straling onder andere vrije radicalen ontstaan in het lichaam, die cellen en weefsels beschadigen. 

Bovendien blijkt dat die schadelijke effecten al kunnen optreden bij stralingsniveaus die ver onder de huidige normen liggen. 

Kortom: de bestaande normen bieden dus geen bescherming. 

DIGITALE TELEVISIE 

Bij de installatie van digitale televisie wordt vaak automatisch een draadloze modem geïnstalleerd. Vraag uitdrukkelijk om een verbinding met draad. 

TELEFONIE 

Ter vervanging van een draadloze telefoon kunt u indien nodig meerdere telefoons (met draad) plaatsen op verschillende plaatsen in huis of kiezen voor een bedrade telefoon met speaker-functie, zodat u toch handenvrij kunt bellen. 

Er bestaan nu ook stralingsarme draadloze telefoons of ‘Eco DECT’s’, bijvoorbeeld van het merk Orchid en sommige modellen van Siemens en AEG.
Deze telefoons stralen enkel wanneer u de telefoon 

uit de houder neemt. Soms moet u wel eerst bij de instellingen kiezen voor de stralingsarme modus. 

Let welde beste keuze is een telefoon met draad. 

BABYFOON 

Vermijd alle modellen van het type ‘DECT’.
Kies voor een analoge en stralingsarme babyfoon, bijvoorbeeld van het merk ‘Babyfon’ of ‘Angelcare’. 

ALGEMEEN 

Een algemene stelregel is om steeds voldoende afstand tot de draadloze router of het basisstation van DECT-telefoon te houden, waar ook. 

Straling van de buren 

De straling uitgezonden door draadloos internet en draadloze telefoons gaat minstens 100 meter ver. Dit betekent dat u ook blootgesteld wordt aan de straling afkomstig van uw buren, en omgekeerd. 

U kunt proberen er eens met uw buren over te praten of wat informatie in hun brievenbus te stoppen; een exemplaar van deze brochure bijvoorbeeld. 

En omgekeerd, vermijd zelf draadloze technologieën uit respect voor uw buren. 

Wist u dat... 

• ... een draadloze DECT-telefoon continu heel krachtig straalt, ook wanneer u niet belt?

• ... de Duitse overheid in augustus 2007 het advies gaf om WiFi thuis of op de werkplek te vermijden, omwille van de mogelijke gevolgen voor de gezondheid? 

 • ... tal van draadloze spelconsoles evenveel stralen als een WiFi-router? 

 • ... Prof. André Vander Vorst, stralingsexpert van de Belgische Hoge Gezondheidsraad, vindt dat draadloze DECT-telefoons nooit op de markt hadden mogen komen, omdat ze veel te krachtig stralen? 

 • ... sommige mensen hypergevoelig zijn voor straling en dat draadloze technologieën voor hen zeer ernstige problemen veroorzaken? 

 • ... het hoofd van de Britse Hoge Gezondheidsraad, Sir William Stewart, zich grote zorgen maakt over het toenemend gebruik van WiFi? 

• ... ook uw laptop of pc zelf heel wat straling uitzendt als u draadloos surft? 

Hoe kunt u zichzelf beschermen? 

Draadloze technologieën ondermijnen de gezondheid op een langzame en sluipende manier.
Dus zelfs al ervaart u op dit moment nog geen problemen, de keuze voor kabels is de enige keuze die uw eigen gezondheid, maar ook die van uw familie, vrienden en buren respecteert. 

De basisregel is dus: vermijd draadloze technologieën en kies steeds voor kabels

INTERNET 

Professioneel geplaatste kabels veroorzaken geen enkel esthetisch of ander ongemak en u kan zelfs sneller en betrouwbaarder surfen. 

Let op: op veel routers is het draadloos internet standaard geactiveerd, zelfs wanneer u het niet gebruikt.
U kunt de WiFi-functie deactiveren door te surfen
naar het webadres http://192.168.1.1 (intikken in de adresbalk van uw internetbrowser) of volg de instructies bij uw router. 

Let op: draadloze routers zenden tegenwoordig twee WiFi-netwerken tegelijkertijd uit, namelijk een privé- netwerk en een openbaar ‘gemeenschaps’-netwerk. Contacteer uw internetprovider om het openbare netwerk uit te schakelen. 

Als het in uw situatie echt te moeilijk is om met kabels te werken, of als u geen keuze heeft, let dan toch op het volgende: 

• Schakel het draadloos internet enkel aan wanneer u het effectief gebruikt en/of schakel het zeker
’s nachts uit!
Dit kunt u doen door een tijdschakelaar (timer) te plaatsen op het stopcontact waarop de router is aangesloten. 

 

 1. Links 

  Meer informatie vindt u op de volgende websites: 

  Nederlandstalig: 

  www.beperkdestraling.org www.stopumts.nl 

  Franstalig: 

  www.teslabel.be www.001.be.cx www.robindestoits.org www.next-up.org 

  Andere talen: 

  www.powerwatch.org.uk www.microwavenews.com www.buergerwelle.de http://wi inschools.org.uk 

  Wetenschappelijke informatie: 

  www.bioinitiative.org
  www.icems.eu www.hese-project.org/hese-uk/en/niemr/index.php 

 

----------

Bij stralingsbelasting zijn cellen structureel aangetast door straling. Als een cel zogenoemd stralingbelast is wil dit zeggen dat de cel stralingsfrequenties heeft “geabsorbeerd”. De cel heeft in zich opgenomen de energie/informatie van een of meerdere specifieke stralingsvormen. Je kunt bijvoorbeeld belast zijn met UMTS en hoogspanningsstraling, terwijl je niet belast bent voor andere vormen van straling. Een voorwaarde van belast te zijn met een specifieke straling is dat je aan die specifieke stralingsbron bent blootgesteld. Daarnaast is van invloed de extra gevoeligheid die de ene mens heeft voor DECT signalen en de andere mens voor bijvoorbeeld UMTS.

De cel heeft specifieke stralingsfrequenties geabsorbeerd en gaat vanaf dat moment mee-resoneren met straling. Oftewel sterk daarop reageren en met de straling meetrillen.

Men is niet zomaar ineens stralingbelast. De cellen zullen doorgaans langere tijd intensief zijn blootgesteld aan straling, hetgeen uiteindelijk lijdt tot een spininversie.

Wat is spininversie?
De mate stralingsbelasting hangt af van:

1. De stralingsbron/zender:

2. En de mens/ontvanger:

Als cellen stralingbelast zijn is er ook sprake van een verstoorde celcommunicatie. De cel heeft nog wel zijn natuurlijke frequenties maar die worden bij stralingsbelasting verstoord of zelfs overstemd door de stralingsfrequenties.

Vergelijk een goed gesprek in een restaurant en er komt een luidruchtige groep mensen naast jou en je partner zitten. Zitten jij en je partner op dat moment goed in je vel en voelen jullie je goed dan heeft zo’n groep nog wel invloed op het gesprek, maar je bent niet totaal afgeleid (vergelijk verstoring celcommunicatie door straling). Als je op dat moment niet lekker in je vel zit dan heeft een dergelijke luidruchtige groep meer impact op je gesprek. Het kan zelfs het contact tussen jou en je partner overstemmen.

De verstoring van de celcommunicatie kan plaatsvinden op orgaanniveau, maar ook tussen organen.

Belangrijkste punten stralingbelaste cellen

1. Conditie voor stralingsbelasting: langdurige blootstelling aan straling en intensiteit van de stralingsbron
2. De mate van stralingsbelasting en hoe snel je stralingbelast raakt hangt af van meerdere factoren:

3. Bij stralingbelaste cellen is de celcommunicatie verstoord. Ook als je op dat moment niet blootgesteld bent aan straling.

Meer informatie over straling? bezoek ook eens  de volgende site:  http://www.verminderstraling.nl/index.html of  https://www.stop5gnl.nl

 

 

 

© Anneke van Reek 2006-2020 ~*~ Laatst bijgewerkt: 05-05-2020