Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 07-10-2019 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het  NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via  klachten@nibig.nl.       Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

NIBIG registratienummer: 729843

Dit betekend dat ik:

* ben aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz)

* beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz)

* op afroep beschik over een klachtenfunctionaris 

* ben opgenomen in het Gelaagd Register van het NIBIG

 

 

© Anneke van Reek 2006-2020 ~*~ Laatst bijgewerkt: 05-05-2020