Vaak zonder dat u het weet of merkt wordt uw lichamelijke gesteldheid in huis beïnvloed. Deze beïnvloeding kan positief zijn maar helaas ook negatief.

Om dit te onderzoeken wil ik u op de hoogte stellen van een stralingsonderzoek.

 

Wat is het Stralingsonderzoek

Het stralingsonderzoek houdt in dat er wordt gezocht naar belastende straling binnen en buitenshuis, die u en uw huisgenoten zou kunnen beïnvloeden. Met belastende straling bedoelen we de diverse soorten straling die in en rond uw huis aanwezig zijn en waar u last van kunt hebben of waar u last van zou kunnen gaan krijgen. Zo is er straling in de vorm van aardstralen, wateraders, GSM straling, WIFI straling, straling van andere systemen zoals een radar, C2000 en zaken als hoogspanningsleidingen en elektrische circuits. De aanwezigheid van deze diverse soorten straling neemt de laatste jaren in sneltreinvaart toe en belast onze gezondheid meer en meer. Helaas blijken fabrikanten niet bereid om te erkennen dat deze stralingsbelasting gezondheidsklachten kan veroorzaken. Daarnaast wordt er ook (nog) te weinig gepubliceerd over mogelijke gezondheidsrisico’s. Dit terwijl het inmiddels meer en meer duidelijk wordt dat de diverse soorten straling wel degelijk onze gezondheid beïnvloeden. Het duidelijk categoriseren van klachten die straling gerelateerd zijn blijft vooralsnog lastig omdat ieder mens uniek is en ook uniek reageert op het verschijnsel van straling. Waarom dit zo is vereist nog veel onderzoek. Niettemin is het goed om je te realiseren dat deze straling er is en dat je door deze straling wordt beïnvloed. Het is verstandig om eens goed te gaan voelen hoe jouw leefomgeving is. Zijn er plekken die fijn voelen? Zijn er plekken die minder fijn voelen?  Is de plek waar u slaapt vrij van apparaten? Slaapt u met uw hoofd richting het noorden of het noordoosten?


Hoe wordt het Stralingsonderzoek gedaan?

Met een door u aangeleverde plattegrond van uw huis, met gebruik van Google Street view en met een foto van u en eventueel van uw huisgenoten stemt de onderzoeker op uw unieke situatie af. Dan worden de diverse soorten straling in uw huis, in uzelf en in eventuele huisgenoten gemeten en de uitkomsten hiervan komen in een meetverslag. Vanzelfsprekend krijgt u vervolgens ook een advies hoe een te grote belasting aan straling kan worden verholpen of terug te dringen. Het onderzoek is onafhankelijk en de meting wordt gedaan met diverse verschillende anti-stralingsproducten. Er is op dit gebied veel te koop maar vanwege onze ervaring hebben wij een keuze gemaakt waar wij achter kunnen staan. Vanzelfsprekend staat het u vrij een ander product te kiezen. Wanneer er ook straling op de bewoner is aangetroffen, wordt dit aangegeven in het verslag door middel van een tekening. Dit betekent dat deze straling de bewoner vooral beïnvloedt tijdens de nacht. Op die plek bent u niet alleen lange tijd, u bent ’s nachts ook nog in een andere “mindset” en de oppervlakte voor belasting is groter omdat u ligt. Vaak is dus de slaapplaats het belangrijkste vertrek om “schoon” te houden. Aan de hand van de door u aangeleverde informatie wordt er een meting gedaan met de Lecher antenne. De Oostenrijker Ernst Lecher ontwikkelde een methode om de golflengte en frequentie van elektromagnetische golven te meten. Later is op basis van de methode van Lecher een antenne ontwikkeld die nog steeds zijn naam draagt. Omdat alles energie is, is alles te meten. Alles heeft een eigen frequentie. Of het nu een waterader is, een aardstraal, een boom, een plant, een hart, of een long, alles heeft zijn eigen frequentie en deze frequentie is instelbaar met de Lecher antenne.

Wanneer het u niet duidelijk is kan de onderzoeker deze theorie  nader toelichten.


Kosten voor het Stralingsonderzoek

De kosten voor de meting van een woning op afstand + een bewoner bedragen € 75,-. Voor elke extra bewoner (mens of dier indien gewenst) wordt € 7,50 extra in rekening gebracht. Na het insturen van het ingevulde formulier en de plattegrond en de foto van uzelf wordt een factuur verstuurd. De meting vindt plaats nadat de betaling is ontvangen. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Kosten voor middelen tegen ontstoring zijn genoemd in het advies en zijn eveneens inclusief BTW.


Termijn

Na insturen van het formulier, de plattegrond van het huis en een foto van uzelf, heeft u na betaling binnen 7 dagen een meetverslag in uw mailbox. 

 

Wellicht bent u geïnteresseerd geraakt in een voorbeeld van een meetverslag zodat u weet wat er gemeten wordt en wat u krijgt voor uw investering? Klik dan op de "knop" Voorbeeld Meetrapport. Wanneer u uw eigen stralingsonderzoek  wilt aanvragen, klikt u op de "knop" Stralingsonderzoek" hieronder. Naast het aanmeldingsformulier is er dus een plattegrond nodig van uw huis (alleen de begane grond is voldoende). Deze plattegrond mag een getekende plattegrond zijn. Tot slot, vergeet u a.u.b. niet een foto van uzelf (en eventueel van  uw huisgenoten of huisdieren die u eveneens gemeten wilt hebben) bij te sluiten.  Denkt u eraan dat u alleen op de foto staat.

Wanneer u nog vragen heeft worden die graag beantwoord.

 

STRALINGSONDERZOEK

VOORBEELD MEETRAPPORT

© Anneke van Reek 2006-2019 ~*~ Laatst bijgewerkt: 08-03-2019